LAR / Separatkloakering i Assens, Faaborg og Glamsbjerg

Lokal afledning af regnvand, også kaldet LAR og separatkloakering, er en effektiv metode, der kan bruges til at dæmme op for de øgede regnmængder som følge af klimaforandringerne.

Hos Vogsen Entreprenør ApS har vi stor erfaring med LAR-løsninger, og med vores kompetencer inden for branchen kan vi sikre dig en professionel løsning, hvor arbejdet er udført korrekt. Som autoriserede kloakmestre kan vi både give rådgivning og vejlede i LAR, ligesom vi også kan levere en professionel og holdbar LAR-løsning.

Hos Vogsen Entreprenør ApS hjælper vi både private såvel som erhverv med separatkloakering i Assens, Faaborg og Glamsbjerg, samt mange andre typer opgaver inden for kloakservice. Her bliver du mødt af et dedikeret og kompetent hold af faguddannede specialister, der vægter det gode håndværk og deres faglighed højt, så vi altid kan levere løsninger af højeste kvalitet.

Så hvis du søger et autoriseret kloakfirma til at hjælpe med en effektiv LAR-løsning, kan du trygt lade Vogsen Entreprenør ApS klare opgaven.

Stor erfaring med separat kloakering / LAR

En kombination af klimaets forandringer og gamle kloaknetværk gør, at kloakkerne ofte overbelastes i en sådan grad, at kloakvandet løber over og skaber oversvømmelser. Vil du gerne undgå, at dette sker på din grund, kan du med fordel overveje at få foretaget en LAR-løsning – også kaldet separatkloakering. Separatkloakering foregår ved, at spildevand og regnvand adskilles fra hinanden og føres til hver deres kloakledning, hvorved der undgås oversvømmelser.

Dette er ikke den eneste fordel ved at få foretaget separatkloakering. Nogle af de vigtigste fordele er blandt andet:

  • Regnvand og spildevand holdes adskilt, hvorved regnvandet ikke bliver forurenet
  • Renseanlæg bliver aflastet
  • Det gavner miljøet, idet spildevandsbelastningen af både vandløb, havet og søer formindskes.

Professionel separat kloakering på Fyn

I dag er separat kloakering et påbud fra kommunerne, og hos Vogsen Entreprenør ApS er vi eksperter i LAR-løsninger og separatkloakering, hvorfor vi kan garantere, at arbejdet er udført fagligt korrekt.

Det sikrer dig det bedst mulige resultat. Vi hjælper med LAR både i forbindelse med problemer med oversvømmelser, såvel som hvis du oplever problemer med regnvand. Her tilbyder vi også gerne kreative løsninger i forhold til regnvand.

Få et tilbud på separatkloakering / LAR i Assens, Faaborg eller Glamsbjerg

Skal vi stå for din separatkloakering i Assens, Faaborg eller Glamsbjerg, så du ender med et flot og professionelt resultat? Så kontakt Vogsen Entreprenør ApS. Hos os er du sikret at tingene bliver gjort ordentligt. Vi vægter service og vores faglighed højt, hvorfor vores faglige viden også er din garanti for et kvalitetsbevidst resultat – hver gang.
Du er velkommen til at kontakte os på 26 49 18 82 eller sende en mail til CV@vogsen.dk også vender vi tilbage hurtigst muligt.